هواپیمای مسافربری کشور چین
برخی از هواپیماهای مسافربری بزرگ به جهت برخورداری از مزایای کارآیی بهتر و سرعت بیشتر و مصرف سوخت کم و یا دلائل دیگر سعی دارند از ارتفاع حدود 36000 پا از سطح دریا هم فراتر روند و در حدود 40 تا 45 هزار پایی از سطح دریا قرار گیرند. در چنین ارتفاعاتی وجود گاز اوزون با درصدهای مختلف و گاه بیش از حد قابل تحمل ، ایجاد مشکل برای سرنشینان اعم از کادر پرواز یا مسافرین می‌کند. مختل شدن تنفس ، ناراحتیهای چشم و گوش ، گرفتگی گلو و بینی و گاه درد سینه و سرفه‌های شدید از عوارض ناشی از وجود گاز اوزون در هوا می‌باشد.
نظرات کاربران
UserName