وقتی به بچه‌ها حق انتخاب نمی‌دیم.‌‌..
هرکس در وجودش توانمندی‌هایی منحصربه‌فرد داره که اگه در مسیر اون‌ها حرکت کنه، روزبه‌روز به رشد و شکوفایی نزدیک می‌شه. گاهی پدر و مادرها برای بچه‌هاشون تصمیم می‌گیرن و مسیر رسیدن به موفقیت رو در بچه‌ها به‌تعویق میندازن. اون‌ها نیت بدی ندارن؛ اما تأثیر مثبتی نمی‌ذارن.
نظرات کاربران
UserName