موقع زمین خوردن بچه‌ها چی بگیم؟
زمین خوردن بخش جدانشدنی خاطرات کودکانه است. اتفاقی که باعث می‌شه به مرور هم با سختی‌های زندگی آشنا بشیم هم درست راه رفتن رو یاد بگیریم. اما همیشه واکنش و عکس العمل پدر و مادرها تو این قضیه تعیین کننده است؛ اینکه دقیقا باید چی کار کنن و چی بگن تا بچه‌ها دوباره و درست بتونن رو پاشون وایسن
نظرات کاربران
UserName