وقتی می‌گیم لازم نکرده انجامش بدی!
خیلی از اوقات بعضی از پدر و مادرها یا از سر دلسوزی زیاد یا از سر سختگیری بیش‌از اندازه به بچه‌ها اجازه اشتباه کردن نمی‌دن؛ فارغ از اینکه همین کار باعث می‌شه تا توی بزرگسالی خلا‌هایی رو تجربه کنن که به این راحتی‌ها جبران‌ شدنی نیست
نظرات کاربران
UserName