با کارهای سخت روبرو بشید
خیلی‌ از کارها در نگاه و مواجهه اول سخت به نظر میان اما وقتی باهاشون رو به رو می‌شیم و انجامش می‌دیم می‌بینیم اونقدرها هم که فکر می‌کردیم سخت نبود و می‌شه از پسش بر اومد
نظرات کاربران
UserName