قند پارسی ؛ درس دوم تمثیل
وقتی شاعر یا نویسنده با توجه به موضوعی که می‌خواهد بگوید از حکایت‌ یا ضرب‌المثل استفاده کند یعنی تمثیل به کار برده است.
نظرات کاربران
UserName