قند پارسی؛ تشبیه در ادیبات فارسی به چه معناست؟
درس اول قندپارسی «تشبیه» است، تشبیه در ادبیات یعنی وصف کردن، توصیف کردن چیزی به چیز دیگر. مثلا: (تو چقدر ماهی) یا (دلت مثل سنگه)
نظرات کاربران
UserName