9 گروهی که زودتر وارد بهشت می‌شوند
بنابر روایات، پیامبر و خاندان پاکش، پیش از دیگران وارد بهشت می‌شوند. دسته‌ای دیگر از روایات هم وجود دارد که از افراد یا گروه‌های دیگری به عنوان اولین واردشوندگان در بهشت نام می‌برد. بین این دو دسته روایات، منافاتی نیست چون اول بودن یک امر نسبی است.
نظرات کاربران
UserName