چگونه حال عبادت پیدا کنیم؟
یکی از دلایل بی‌حالی در عبادت، قساوت قلب است. عواملی باعث سنگ‌دل شدن و زنگ‌زدن قلب می‌شود که برای لذت بردن از عبادت باید آنها رفع شود.
نظرات کاربران
UserName