بدن در بهار دستخوش چه تغییراتی می‌شود؟
بهار می‌تواند یک روز سرد باشد و یک روز گرم، حتی چند ساعت گرم و چند ساعت سرد. این بی‌ثباتی هوا و تغییرات آن بدون تردید بر بدن موجودات زنده نیز اثر می‌گذارد.
نظرات کاربران
UserName