چه کسانی قیامت حسرت می‌خورند؟
یکی از نام‌های قیامت، یوم‌الحسرة؛ به معنای روز اندوه و افسوس خوردن به خاطر از دست دادن چیزی است. البته این حسرت مخصوص گناه‌کار نیست، ‌بلکه نیکوکاران هم حسرت می‌خورند که ای کاش اعمال نیک بیشتری انجام می‌دادیم.
نظرات کاربران
UserName