هواپیمای مسافربری هوکایدو در آسمان
بیشتر هواپیماهای امروزی به‌ویژه هواپیماهای مسافری در دسته "هواپیما با بال ثابت " جای دارند. منظور از بال ثابت آن است که بال هواپیما (بر خلاف هلیکوپتر) فقط در اثر پیش‌رانش نیروی برآر ایجاد می‌کند. اگرچه بال در بعضی هواپیماها برای جاگیری کمتر یا ملاحظات هواپویشی ممکن است باز و بسته شود ولی این‌گونه هواپیما را نیز دارای بال ثابت می‌شمارند چون باز و بسته شدن بال ایجاد نیروی برآر نمی‌کند.
نظرات کاربران
UserName