تا چه زمانی توبه قبول می‌شود؟
فرصت توبه،‌ دائمی نیست؛ طبق آیات قرآن،‌ خداوند توبه را فقط از کسانی می‌پذیرد که کار زشتی را از سرِ ندانم‌کاری و بی‌اعتنایی انجام می‌دهند و خیلی زود به اشتباهاشان پی می‌برند و توبه می‌کنند. (نساء:17). بعضی‌ها اما توبه را می‌گذارند برای ساعت آخر؛‌ چنین توبه‌ای آیا قبول است؟
نظرات کاربران
UserName