توهین کن، تریبون بگیر!
شاید باورش سخت باشد اما این هفته شکایت سپهر حیدری از مهدی فنونی‌زاده کار را تا بازداشت فنونی‌زاده هم رساند!
نظرات کاربران
UserName