انواع اجل و مرگ در قرآن و روایات
مرگ، جدایی روح از جسد، و برچیده شدن وابستگی روح به بدن است. اصل مرگِ انسان، از قضای حتمی الهی است و هر انسانی، طعم مرگ را خواهد چشید و هیچ کس مستثنا نیست. (انبیاء،35) زمان فرارسیدن مرگ را اجل گویند.
نظرات کاربران
UserName