7 احتمال درباره اسم اعظم خدا
می‌گویند در میان نام‌های خدا اسمی وجود دارد که هر کس آن را بداند می‌تواند عالم مُلک را تحت اختیار بگیرد. این نام، به صورت رازی در میان اسماء الهی پنهان است. عده‌ای با رمزگشایی از کدهای موجود در روایات اهل بیت (ع)،‌ مدعی کشف اسم اعظم خدا شده‌اند. چند احتمال در این باره مطرح است:
نظرات کاربران
UserName