چرا عشاق الحسین را به زور وارد بهشت می‌کنند!
اهل جهنم دوست ندارند وارد دوزخ شوند طبیعی است که قرآن بفرماید: آن‌ها را به جهنم می‌کشانند. (زمر:71). عجیب اینجاست که قرآن عین همین تعبیر را درباره بهشتیان به کار می‌برد!
نظرات کاربران
UserName