چگونه دعا کنیم تا مستجاب شود؟
گاهی چیزی را خوش می‌دارید که به ضرر شماست یا چیزی را مکروه می‌دانید که به نفع شماست در حالی که خداوند بهتر از شما صلاح شما را می‌داند. (بقره، ۲۱۶)
نظرات کاربران
UserName