دو هواپیمای مسافربری ژاپنی در فرودگاه
هوای فشرده کابین در هواپیماهای بزرگ معمولا از قسمت کمپرسور موتورهای جت گرفته شده و پس از عبور از دستگاه‌های تنظیم دما و فشار برای تهویه کابین وارد هواپیما می‌شود. همراه با این هوای فشرده مقداری از گاز اوزون معلق در هوای آزاد به درون موتور رانده می‌شود و در مسیر هوای فشرده به کابین می‌رسد. اگرچه در حدود 30 درصد از این گاز سه اتمی پس از گذشتن از وسایل تهویه و کانالها شکسته شده و به گاز دو اتمی اکسیژن تبدیل می‌شود، ولی 70 درصد باقیمانده خود عاملی برای ایجاد نا آرامی و اختلال برای مسافرین و کادر پرواز محسوب می‌شود.
نظرات کاربران
UserName