هواپیمای مسافربری
هواپیمای مسافربری منطقه ای، هواپیمایی است کوچک برای حمل 35 تا 100 نفر مسافر از یک منطقه به منطقه ای دیگر که براساس بهترین کارایی (اقتصادی، عملکرد) طراحی می شود. این نوع هواپیما به دو گروه جت و توربوپراپ قابل تقسیم است. هواپیمای مسافربری منطقه ای دارای سه گروه بهره بردار می باشد: 1- خطوط هوایی که بلیط خود را با تخفیف ارائه می کنند یا هر روز از حومه به شهر و بلعکس سفر می کنند و همچنین هواپیماهای بزرگ امکان پرواز در آن مسیر ها را ندارند. 2- مراکز نظامی برای جابجایی پرسنل از یک منطقه به منطقه دیگر . 3- شرکت های بزرگ باربری برای استفاده در خطوط منطقه ای
نظرات کاربران
UserName