مژده قرآن به «خانواده‌دوست»‌ها
یکی از لذت‌های بهشت، دورهمی و نشست‌های خانوادگی بهشتیان است. اما این نعمت شامل حال همه نمی‌شود. بلکه فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که در دنیا فرزندانی تربیت کرده‌اند که از نظر ایمان مکتبی، پا، جای پای پدران خود گذاشته‌اند و به راه آن‌ها رفته‌اند.
نظرات کاربران
UserName