20 اصل همسر‌داری که کهنه نمی‌شود
گاهی تا گفته می‌شود اهل بیت (ع) با همسرانشان چنین و چنان رفتار می‌کردند می‌گویند: زندگی 1400 سال پیش با امروز متفاوت است و نمی‌توان نسخۀ دیروز را برای امروز پیچید. آری، فیزیکِ زندگی تغییر کرده اما اصول اخلاقی و حقوق معنوی حاکم بر روابط همسران، چیزی نیست که گذر ایام بر آن رنگ کهنگی بنشاند.
نظرات کاربران
UserName