کسانی که از پل صراط رد نمی‌شوند
حق‌الناس، هرگز توسط خداوند بخشیده نمی‌شود و باید رضایت مردم جلب شود. هر چیز که حقى از مردم در آن باشد، اعم از بدهی، قضاوت و شهادتِ ناحق، از بین بردن جان، مال و آبرو، غیبت‌، تهمت، ایجاد مزاحمت، تولید صداهای آزاردهنده، ریختن زباله در خیابان، تخريب شخصيت، سدِ معبر، آلوده کردن آب و هوا، قطع و ... از مصادیق حق‌الناس است.
نظرات کاربران
UserName