چند بالن با رنگها و شکلهای مختلف در آسمان
شايد بتوان گفت نخستين وسايلي كه به انسان‌ها كمك كردند تا از سطح زمين فاصله بگيرند و از بالا به دنياي اطراف خود نگاه كنند، بالن‌ها بودند. در سال 1783 ميلادي دانشمندي به نام «روزير» (Rozier) چيزي شبيه به بالن ساخت كه مسافرهاي خود، يعني يك گوسفند، يك اردك و يك خروس را به آسمان برد. البته بالن آقاي روزير پس از 15 دقيقه پرواز دچار مشكل شد و به زمين افتاد. اما اولين تلاش براي ساخت بالني كه بتواند انسان را از سطح زمين بلند كند، دو ماه پس از آن، توسط دو برادر فرانسوي به نام‌هاي جوزف و اتين مونت‌گلفاير (Montgolfie) با موفقيت به نتيجه رسيد. آن‌ها توانستند بالوني بسازند كه 20 دقيقه همراه مسافرهايش بر فراز آسمان پاريس بماند.
نظرات کاربران
UserName