این چهار سوال را هر روز از خود بپرسید
پیامبر اکرم(ص) چهار سوال را مطرح می‌کنند که در قیامت قبل از این که قدمی برداریم از همه ما پرسیده ‌می‌شود:
نظرات کاربران
UserName