کم‌فروش‌هایی که کاسب نیستند
کم‌فروشی فقط مختص مغازه‌دار نیست. از معلم و پزشک تا کارمند ممکنه کم‌فروش باشند!
نظرات کاربران
UserName