سوالی دردسرساز
گاهی به دنبال دانستن چیزهایی هستیم که اصلا به کارمان نمی‌آید و با سوالات بیجایِ خود از زندگی شخصی افراد، باعث دروغ گفتن سوال شونده می‌شویم چون نمی‌خواهد پاسخ دهد. در این صورت در دروغِ آن فرد شریک هستیم. قرآن به صراحت به ما دستور می‌دهد "وَلَا تَجَسَّسُوا "(حجرات/12)؛ هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد.
نظرات کاربران
UserName