چرا مردم نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؟
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور می‌تواند جلوی رشد فزاینده تورم را بگیرد. به نظر شما دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد تا مردم در حذف ارز 4200 تومانی دولت را همراهی کنند؟
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ارز

تورم

حذف ارز

کاربردی

تصاویر مرتبط