بایدها و نبایدهای استخاره
اسلام، دین عقلانیت است و ارزش تفکر را بالاتر از عبادت می‌داند لذا همیشه از پیروانش می‌خواهد تا در تصمیم‌گیری‌ها اندیشه کنند. اما گاه می‌شود که انسان حتی با تفکر، راه به جایی نمی‌برد. در اینجا دستور اسلام مشاوره با افراد کارشناس و خبره است. حال اگر فرد حتی با رجوع به کارشناس هم همچنان مردّد بود، چه؟ اسلام بن‌بست ندارد و برای اینکه انسان پشت دوراهی تردید متوقف نشود، استخاره را پیشنهاد می‌کند.
نظرات کاربران
UserName