فواید غذا خوردن کنار خانواده
حفظ آرامش هنگام غذا خوردن بسیار مهم است؛ بنابراین زمان غذا خوردن وقت بحث کردن در مورد مسائل و مشکلات نیست؛ اما خوب به همدیگر گوش بدهید و دربارهٔ موضوعات دل‌چسب با هم صحبت کنید.
نظرات کاربران
UserName