پنج اشتباه رایج در باره خمس
خمس در اصطلاح فقه عبارت است از: پرداخت یک‌پنجم اضافه درآمدی که از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و یا از راه‌های کارگری و کارمندی به دست می‌آید. خمس یکی از واجبات اسلام است و با شرایطی بر مسلمین واجب می‌شود.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
خمس

فقه

واجبات اسلام

کاربردی

تصاویر مرتبط