یک نکته از صفحه50 قرآن کریم (برگرفته از تفسیر نور)
لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ
عذاب شدید مخصوص آخرت نیست. قرآن نفرموده که عذاب کفّار مربوط به آخرت است، زیرا گاهی سرگرمی و حرص بر اندوختن مال و غفلت از خداوند و معنویات، خود نوعی عذاب است.
نظرات کاربران
UserName