9 نکته مهم در محاسبه خمس
اگر صاحب کسب و کاری هستید و به لقمه حلال اهمیت می دهید باید نسبت به پرداخت خمس هم حساس باشید؛ چون یک پنجم درآمدِ حاصل از سرمایه و سود تجارت، طبق شرایطی، حق محرومان، ‌سادات و فقراست؛‌ پس بهتر است به مال شبهه‌ناک،‌ دست نزنید. قبل از هر چیز، یک مرجع تقلید انتخاب و خمس کسب و کارتان را با فتاوای او تنظیم کنید.
نظرات کاربران
UserName