یک نکته از صفحه 48 قرآن کریم (برگرفته از تفسیر نور)
فَاكْتُبُوهُ؛
برای حفظ اعتماد و خوش‌بينی به هم‌ديگر، آرامش روحی طرفين و جلوگيری از فراموشی، انكار و سوءظنّ، بايد بدهی‌ها نوشته شود.
نظرات کاربران
UserName