نماز اول ماه قمری
نمازی که حضرت آیت الله بهجت به خواندن آن مداومت داشتند.
نظرات کاربران
UserName