شهید ثمره مسجد
شهید ثمره مسجد است؛ عصاره مسجد است، کسی مثل شهید محسن حججی نتیجه و ثمره فعالیت های تربیتی، آموزشی و پرورشی مسجد است. سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی(ره)
نظرات کاربران
UserName