بالنی روی زمین از نزدیک در حال پر شدن از گاز هلیم
وقتي هوا گرم مي‌شود، حجم بالن زياد مي‌شود و در نتيجه وزن مخصوصش كاهش مي‌يابد. به همين دليل است كه هواي گرم به سمت بالا مي‌رود و هواي سرد از بالا به پايين مي‌آيد. بنابراين اگر هوا را به شكلي گرم كنيم، مي‌توانيم جرياني از هواي بالارونده درست كنيم. حالا اگر اين هواي گرم را در يك محفظه (مثل بالن) حبس كنيم، هواي گرم، بالن را هم با خود به بالا مي‌كشد. البته هر قدر حجم هواي گرم بيشتر باشد و يا اين كه هواي گرم، گرم‌تر بشود، توانايي بالن براي بلند كردن، بيشتر مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName