آیا باید تورّم را در خمس لحاظ کنیم؟
فرض کنید سرِ سال خمسی شماست و می خواهید خمس مال‌تان را جدا کنید. به خاطر تورم و نوسان شدید قیمت‌ها مقدار ریالی سرمایه شما به طور کاذب، زیاد شده. آیا مُجازید مقدار تورم را از اصل یا سود سرمایه، کسر کنید یا نه؟
نظرات کاربران
UserName