تعبیر خواب را جدّی بگیریم؟
در خواب، چارچوب قواعد این جهانی شکسته می‌شود. ممکن است چیزهایی ببینید که ذهنتان را مشغول کند. شاید از کسی بخواهید که خواب‌تان را تعبیر کند؛ اما:
خواب را چه کسی، کی و چگونه باید تعبیر کند؟ اصلاً آیا هر خوابی را باید تعبیر کرد؟ قواعد و اصول تعبیر خواب چیست؟
نظرات کاربران
UserName