ای سوخته دل خانه دلدار اینجاست
ای سوخته دل سرای دلدار اینجاست
پیوسته کلید مشکل کار اینجاست
گر در پی عشق یوسف زهرایی
خوش آمده‌ای که خانه یار اینجاست

عکس از حسن الماسی
نظرات کاربران
UserName