فایل قابل چاپ برچسب «شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی» ویژه درب یخچال
فایل با کیفیت و قابل چاپ ذکر «شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی» شیعیان من! هنگامی که آب گوارا نوشیدید، مرا یاد کنید.

پیشنهاد برای چسباندن بر روی درب یخچال یا روی آب سرد کن
نظرات کاربران
UserName