عکسنوشته درباره خدا برای استوری اینستاگرام
خداوند اجازه نمیدهد اتفاقی رخ دهد مگر اینکه بخواهد بنحوی از آن خیر و برکت بیرون کشد
نظرات کاربران
UserName