عکسنوشته های مذهبی - قرآنی برای استوری اینستاگرام
زندگی سخت نیست اگر بتوانیم با سختی ها راحت باشیم و از رنج ها بهره برداریم. و این همان جمله کوتاه است که در تفسیر کوتاه سوره کوثر آمده: موقعیت ها و شرایط مهم نیستند؛ وضعیت ما و طرز برخورد ما اهمیت دارد؛ چون برخورد خوب می تواند در شرایط بد کارگشا باشد.
نظرات کاربران
UserName