بالنی در آسمان
در وقایع الاتفاقیه (اولین روزنامه ایران) دربارهٔ ساخت بالون در دارالفنون چنین آمده‌است : در دارالفنون آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمی داروسازی دائماً در کار و فعال بودند و ترکیباتی از نوع «سولفات دوزنگ، سولفات دوفر، اسید دوپتاس، تترا دار جان و کربنات دوپاس می‌ساختند».در کلاس هم نقشه می‌کشیدند و علم و عمل را با هم می‌آموختند. یکی از کارها تهیه گاز هیدروژن و فرستادن بالون به هوا بود.
نظرات کاربران
UserName