فقط صحن و سرای شاه خراسانم آروزست
از هر چه هست دوروبرم بیزارم، فقط صحن و سرای شاه خراسانم آروزست
نظرات کاربران
UserName