دستخط و متن هایی برای پروفایل
راضی باش به هر چی اتفاق افتاد
که اگه خوب بود زندگیتو قشنگ کرد
و اگه بد بود تو رو ساخت ...

مدیون باش به همه آدمای زندگیت
که خوباش بهترین حسارو بهت میدن
و بداش بهترین درسها رو ...

ممنون باش از اونی که بهت یاد داد
همه شبیه حرفاشون نیستن
و همیشه همونجوری که میخوای پیش نمیره ...
زندگی همینقدر ساده اس ...
نظرات کاربران
UserName