دو حلقه ازدواج کنار گردنبند مروارید و دانه های الماس و گلهای سفید
در برخي از فرهنگ ها از جنس خاصي براي ساخت حلقه استفاده مي كنند و به بيان ديگر جنس حلقه با آن فرهنگ گره خورده است. به عنوان مثال بومي هاي آمريكا از نقره براي ساخت حلقه و از سنگ فيروزه به عنوان جواهر آن استفاده مي كنند. مسيحيان اوليه نيز سمبل يونان به نام (Icthus) كه به شكل يك ماهي است را بر روي حلقه هاي خود حك مي كردند. مردم به دلايل مختلفي از جمله زيبايي، از حلقه استفاده مي كنند. اما اغب آنها مثل استفاده زن ها و مردها پس از نامزدي و ازدواج، تعهد طرفين را نشان مي دهد. راهبه ها هم براي اينكه تعهد خود را نسبت به خداوند نشان بدهند، حلقه در دست مي كنند.
نظرات کاربران
UserName