توصیه برای ورزش در آلودگی هوا
🚴🏻 ورزش در هوای آلوده سبب تشدید اثرات منفی آلودگی بر انسان می‌شود؛ زیرا زمینه‌ی ورود حجم بالایی از ذرات معلق و گازهای آلوده را به بدن فراهم می‌کند.

🏋🏼‍♀️ در این صورت در ساعاتی از روز که آلودگی کمتر است و یا در خانه و محیط‌های بسته‌ی دارای تهویه ورزش کنید.
نظرات کاربران
UserName