نقاشی دیجیتال علی (ع) بعد از شهادت فاطمه
غسلش داد و کفنش کرد
آنگاه نشست و تنها برایش گریست
بعد آرام درون کفن گفت:
"زهرا؛ منم علی"

نقاشی دیجیتال: محمد علی نادری
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهادت حضرت زهرا (س)

کاربردی

تصاویر مرتبط