سردار دلها؛ تصویریازی ویژه شهادت سردار سلیمانی
تصویری از درجه سرداری حاج قاسم سلیمانی که نشان قلب به عنوان سردار دلها یاد شده است.
نظرات کاربران
UserName